2610278371 Αχελώου 2 και Αώου, Πάτρα info@alearch.gr
hero image


Ι. «“Τρεις Οικολογίες” στο έλος της Αγυιάς: ένα “οικοσοφικό” πάρκο στην Πάτρα».
Διπλωματική Εργασία στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (2009)


Βασισμένη στην προσέγγιση του φιλοσόφουψυχαναλυτή F.Guattari στο βιβλίο «Οι Τρεις Οικολογίες», όπου περιγράφεται η έννοια της «οικοσοφίας» ως μια ηθικο-αισθητικού χαρακτήρα συνάρθρωση μεταξύ Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Νοητικής Οικολογίας, η εργασία προτείνει τη διαμόρφωση ενός «οικοσοφικού» πάρκου στο έλος της Αγυιάς, ως τμήμα μιας ευρύτερης πολεοδομικής παρέμβασης που αποβλέπει στη μετατροπή του παραλιακού μετώπου της Πάτρας σε ενιαίο γραμμικό πάρκο (υποστηριζόμενο συγκοινωνιακά από ΤΡΑΜ, ποδηλατόδρομο και θαλάσσια μέσα μετακίνησης).

Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η χωροθέτηση τεσσάρων αλληλεξαρτώμενων λειτουργικών ενοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του έλους: τριων που απευθύνονται κύρια σε μια από τις προαναφερθείσες διαστάσεις της οικολογίας, καθώς και μιας τέταρτης που επιχειρεί να τις συνθέσει. Πέραν των βασικών λειτουργιών, οι ενότητες συνυφαίνονται σε ένα «σενάριο» για ένα εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού χαρακτήρα Παιχνίδι Αναζήτησης - Εξερεύνησης - Περιπέτειας (επιτελούμενο μέσα από τη δυναμική πλοκή ανοικτών συνδυαστικών γρίφων), ικανό να εκτυλίσσεται παράλληλα με τις λοιπές λειτουργίες του πάρκου και να επεκτείνεται στο σύνολο της πόλης, με στόχο την κινητοποίηση της ενεργού συμμετοχής-εμπλοκής κατοίκων-επισκεπτών, αλλά και την ενοποίηση και ενίσχυση της λειτουργικής, συμβολικής και εντέλει πολιτικής πολιτισμικής σημασίας του πάρκου.
Ειδικότερα, προτείνονται δύο βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων:
Α)Αποκατάσταση και επαναλειτουργία υφιστάμενου (παλαιωμένου) κτιριακού αποθέματος
1) Εγκαταστάσεις πρώην Κολυμβητηρίου Πατρών: κατασκευή μονάδας διαχωρισμού και επεξεργασίας απορριμμάτων.
2) Εγκαταστάσεις Ε.Ο.Τ.: διαμόρφωση χώρου προσωρινής ή μόνιμης κατοίκησης για κοινότητες μεταναστών (οι οποίοι θα μπορούσαν να απορροφούνται εργασιακά στο πάρκο) .
Β) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
1) Ήπιες τοπιακές διαμορφώσεις και διαδραστικές κατασκευές με φυσικά υλικά στο εσωτερικό του έλους.
2) Σύνθετη ημι-πλωτή κατασκευή, στη θαλάσσια περιοχή στο ΒΔ άκρο του έλους.
Οι επιμέρους λειτουργίες της κατασκευής περιλαμβάνουν:
- Υπαίθριο Θέατρο - Γήπεδο,
- Κλειστό Θέατρο - Σκηνή,
- Μουσείο του κτιρίου και του πάρκου,
- Βιβλιοθήκη πολυμέσων,
- Αίθουσες προβολής,
- Εστιατόριο,
- Αναψυκτήριο
- Βοηθητικούς χώρους.
Η κατασκευή μπορεί να λειτουργεί επιπλέον ως:
- Δημόσια Πλατεία,
- Εργοστάσιο Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ήλιος, άνεμος, θάλασσα, γεωθερμία),
- «Μουσικό Όργανο», ικανό να παράγει πνευστούς/ κρουστικούς/ νυκτούς ήχους-νότες μέσω διάδρασης, είτε με τους χρήστες είτε με τα περιβαλλοντικά-κλιματικά στοιχεία (ήλιος, άνεμος, κύματα, θερμοκρασία, υγρασία, πίεση κα.),
- Ηλιακό Ρολόι-Ημερολόγιο (το οποίο θα παράγει η σκιά της κορυφής του τριγώνου καθώς θα προσπίπτει επάνω στα καθίσματα του θεάτρου κατά την κίνηση του ηλίου στο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο),
- Τόπος-Πεδίο Διεξαγωγής (και ολοκλήρωσης) του Παιχνιδιού
- μια δυνητική «Πλωτή Ουτοπία για Οικολογικούς Μετανάστες»