2610278371 Αχελώου 2 και Αώου, Πάτρα info@alearch.gr
hero image

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Αρχιτεκτονικό Γραφείο - ALEA Design Studio - Σταύρος Μουζακίτης & Συνεργάτες


 

| Συνοπτική Περιγραφή

Το απεικονιστικό τμήμα του λογότυπου συντίθεται από δύο βασικά ορθογώνια τρίγωνα, με γωνίες 30ο και 60ο, τοποθετημένα σε σχέση περιστροφής 90ο, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με ορισμένες επιπλέον γραφιστικές παρεμβάσεις – κινήσεις, να αποδίδει αφαιρετικά, τόσο τα γράμματα της επωνυμίας (ALEA), όσο και μια μορφή ικανή να παραπέμπει σε ένα διαγραμματικό αρχιτεκτονικό σχέδιο τομής ενός ιδεατού κτίσματος, το οποίο εκτιμάται πως φέρει ορισμένα τυπικά χαρακτηριστικά μιας Παιγνιώδους «Οικο-τοπιακής» Αρχιτεκτονικής: του σχεδιαστικού προτύπου που επιχειρεί να προωθήσει το γραφείο. 

Αναλυτική Περιγραφή
Το παρόν (υπό κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης) Εμπορικό Σήμα - Λογότυπο (Απεικονιστικό με λέξεις) έχει σχεδιαστεί ως αναγνωριστικό σύμβολο του Αρχιτεκτονικού Γραφείου με την επωμυμία A.L.E.A. DESIGN STUDIO, το οποίο λειτουργεί και διοικείται υπό την ευθύνη του Δρα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Σταύρου Μουζακίτη, έχει έδρα την Πάτρα και πεδίο δραστηριοποίησης την ελληνική επικράτεια, προσφέροντας σύγχρονες Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. 
Ειδικότερα, το γραφείο αναλαμβάνει όλων των ειδών τις αρχιτεκτονικές μελέτες και τα λοιπά απαιτούμενα για την έκδοση αδειών δόμησης, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων κατοικίας, γραφείων, καταστημάτων, εκπαιδευτηρίων, κέντρων πολιτισμού κα., σύμφωνα με σύγχρονες αρχές Οικολογικού - Βιοκλιματικού Σχεδιασμού. 
Επιπλέον, το γραφείο αναλαμβάνει διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων – κήπων, πλατειών, πάρκων και παιχνιδότοπων – ιδιωτικών και δημόσιων, σύμφωνα με σύγχρονες αρχές αρχιτεκτονικής τοπίου («φυσικού» και αστικού), στην ειδική κατεύθυνση της Αναγεννητικής Καλλιέργειας ή «Αεικαλλιέργειας - Περμακουλτούρας» (Permaculture = Permanent Agriculture), η οποία εστιάζει στη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών οικοσυστημάτων, αυξημένης βιοποικιλότητας. 
Τέλος, στις υπηρεσίες του γραφείου μας περιλαμβάνεται και ο Σχεδιασμός «Σοβαρών» - Eκπαιδευτικών Παιχνιδιών (Serious – Environmental Games), δηλαδή παιχνιδιών των οποίων οι σκοποί υπερβαίνουν την απλή διασκέδαση, δίνοντας έμφαση σε ποικίλα θέματα (οικολογικά, κοινωνικο-πολιτικά, ψυχολογικά κα.), αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη επιμορφωτική αξία τους, ως βασικών μέσων Εκπαιδευτικής Ψυχαγωγίας (Educational Entertainment = “Edutainment”).
Με αυτά δεδομένα, το παρόν λογότυπο επιχειρεί να αποδόσει, με κατά το δυνατόν απλό, αφαιρετικό αλλά και παιγνιώδη γραφιστικό τρόπο, τόσο τις βασικές αυτές κατευθύνσεις του σχεδιαστικού έργου του γραφείου, όσο και την ίδια την επωνυμία του (ALEA), η οποία, ανάμεσα σε μια πλειάδα εννοιολογικών αναφορών (βλέπε παρακάτω), προκύπτει ως αρκτικόλεξο της αγγλικής φράσης “Art of Ludic Ecoscape Architectures”, επιχειρεί δηλαδή να αποδόσει την σχεδιαστική Τέχνη μιας Παιγνιώδους Οικοτοπιακής Αρχιτεκτονικής: ενός σύνθετου σχεδιαστικού προτύπου που αναπτύχθηκε κατά την ερευνητική ακαδημαϊκή δραστηριότητα του υπευθύνου του γραφείου και επιχειρείται να προωθηθεί μέσα από το τρέχον και μελλοντικό επαγγελματικό του έργο.
Ειδικότερα, το απεικονιστικό τμήμα του λογότυπου συντίθεται από δύο βασικά ορθογώνια τρίγωνα, με γωνίες 30ο και 60ο, τοποθετημένα σε σχέση περιστροφής 90ο (το αριστερό με βάση τη μικρή του πλευρά και το αριστερό με βάση τη μεγάλη), έτσι ώστε, σε συνδυασμό με ορισμένες επιπλέον γραφιστικές παρεμβάσεις – κινήσεις (όπως η προσθήκη και η επιμήκυνση ορισμένων γραμμικών στοιχείων, η εισαγωγή ενός κυκλικού, αλλά και η παράθεση λεκτικών στοιχείων, με «στρατηγική» τοποθέτηση και τονική - χρωματική μεταξύ τους διαφοροποίηση), να αποδίδει αφαιρετικά τόσο τα γράμματα της επωνυμίας, όσο και μια μορφή ικανή να παραπέμπει σε ένα διαγραμματικό αρχιτεκτονικό σχέδιο τομής ενός ιδεατού κτίσματος, το οποίο εκτιμάται πως φέρει ορισμένα τυπικά χαρακτηριστικά μιας Παιγνιώδους «Οικο-τοπιακής» Αρχιτεκτονικής. 


ALEA: Προέλευση και σημασία της λέξης.

Αλέα (θηλυκό):

    1. Αρχαία πολίχνη της Αρκαδίας.
Οικιστής της ήταν ο Άλεος , απόγονος του Αφειδάμαντα. Βρισκόταν στον ομώνυμο κάμπο και μετά την Στύμφηλο στον αρχαίο δρόμο που οδηγούσε από την Αργολίδα στην Αρκαδία. Στην πόλη υπήρχαν ναοί της Αρτέμιδος Εφεσίας, της Αθηνάς Αλέας και του Διονύσου με άγαλμα του θεού. Κάθε χρόνο γίνονταν τα Σκιέρεια, γιορτή αφιερωμένη στον θεό Διόνυσο. Η θέση της αρχαίας πόλης δεν έχει βρεθεί αλλά προσδιορίζεται στην περιοχή κοντά στο σημερινό χωριό Αλέα.

    2. Η δενδροστοιχία - ο δρόμος ανάμεσα σε δενδροστοιχίες
Λόγιο δάνειο από τη γαλλική λέξη allée (δεντροστοιχία) < aller, ή από το ιταλικό allea

    3. «Ευλαλία»: Η Αλέα προέρχεται από το ελληνικό όνομα «Ευλαλία», που σημαίνει «γλυκομίλητη» ή «καλομιλούσα» (από τα αρχαία ελληνικά «εὖ» = καλό + «λᾰλέω» = μιλάω/μιλώ) 

    4. «Ευγενής»: σύντομη φριζική μορφή ονομάτων που αρχίζουν με "Adel-", που σημαίνει «ευγενής» στα Φριζικά (από την παλιά ανώτερη γερμανική "adal" = ευγενής). 

    5. «Υψηλό»: παραλλαγή του εβραϊκού ονόματος Aaliyah, που σημαίνει «υψηλό», «υψωμένο» ή «ευγενές». 

    6. Κύβοι ή Ζάρια (στα λατινικά). Τα αντικείμενα αυτά ονομάζονταν και «περιστρεφόμενα οστά» ("pivot-bone"), αφού ως πρώιμα ζάρια χρησιμοποιήθηκαν τα οστά, περιστρεφόμενα από άξονα (axis  axlea  alea).

    7. Alea f (γεν. āleae); πρώτη κλίση 
Α) Παιχνίδι με ένα ζάρι
Β) Κάθε παιχνίδι που περιλαμβάνει ζάρια 
Γ) Τυχερά παιχνίδια  

Σύμφωνα με την Ετυμολογία (Etymologiae) του Ισίδωρου της Σεβίλλης, ο Αλέας ήταν Έλληνας στρατιώτης του Τρωικού Πολέμου που εφηύρε το παιχνίδι με ζάρια tabula.

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Roger Caillois στο έργο του με τίτλο «Τα Παιχνίδια και οι Άνθρωποι» (1958) χρησιμοποιεί τον όρο "alea" για να προσδιορίσει τα παιχνίδια που βασίζονται περισσότερο στην τύχη.
 
* Ενώ ο Caillois σημειώνει ότι ο όρος είναι η ρωμαϊκή λέξη για τα τυχερά παιχνίδια, ο Robert C. Bell προτείνει ότι το ελληνικό παιχνίδι tabula, πρόδρομος του σύγχρονου τάβλι, έγινε ευρύτερα γνωστό ως "alea" "προς τα τέλη του έκτου αιώνα". Ωστόσο, ο ιστορικός παιχνιδιών H. J. R. Murray ισχυρίζεται ότι η αλλαγή στην ονοματολογία ήταν προς την άλλη κατεύθυνση και το παιχνίδι "alea" αργότερα αναφέρθηκε ως "tabula".

Υποτιμητική έννοια: πνευματικά υποδεέστερη μορφή παιχνιδιού, καθώς στηρίζεται περισσότερο στην τύχη και λιγότερο στην διανοητική – σωματική ικανότητα. 

Ουδέτερη έννοια: καθώς η ικανότητα διαχείρισης του τυχαίου αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα στο όλο «παιχνίδι της ζωής», τα εν λόγω παιχνίδια διαθέτουν μια ισότιμη θέση απέναντι στα υπόλοιπα.  

Υπερτιμητική έννοια: σύμβολο της Υψηλής – οριακά Θεϊκής – έννοιας και ιδιότητας του Τυχαίου και του Χάους, ως οντολογικής συμπλήρωσης (ή και προϋπόθεσης) της Τάξης.

Η δική μας έννοια:
Με βάση όλα τα παραπάνω, επιλέγουμε το όνομα ALEA ως σύμβολο της άρρηκτης Σχέσης μεταξύ Χάους και Τάξης, με πρόθεση ανάδειξης της θεμελιώδους οντολογικής σημασίας της, η οποία λειτουργεί αδιάκοπα, τόσο στο φόντο, όσο και στο προσκήνιο της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αν όχι και ολόκληρης της ζωής, με τρόπο καταστατικά Παιγνιώδη.