2610278371 Αχελώου 2 και Αώου, Πάτρα info@alearch.gr
hero image


Αθήνα xν : ο δημόσιος χώρος... κρυμμένος θησαυρός: ένα Μετα-Παιχνίδι Εξερεύνησης-Περιπέτειας στο κέντρο της Αθήνας2

Τμήμα πρότασης στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Ε.Μ.Π. - Υ.ΠΕ.Κ.Α.. με τίτλο:
“Μεταλλασσόμενοι Χαρακτήρες και Πολιτικές στα Κέντρα Πόλης Αθήνας και Πειραιά” (2010 – 2012)
(Επιστημονικός υπεύθυνος: Π. Τουρνικιώτης)

Περιγραφή πρότασης
Ως τμήμα των σχεδιαστικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο το κέντρο της Αθήνας, στην προοπτική μιας συνθετικής προσέγγισης των πολλαπλών παραμέτρων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του, η εν λόγω πρόταση αναφέρεται στη δυνατότητα σύστασης ενός –(μετα-)Παιχνιδιού ΑναζήτησηςΕξερεύνησης-Περιπέτειας για το Δημόσιο Χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προσβλέπει στη συγκρότηση ενός δυναμικού πλέγματος «σεναρίων» και διαφόρων «κρυπτικών» στοιχείων, κατάλληλα διαμορφωμένων προς ευρεία αξιοποίηση μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων, τέτοιων που να παρέχουν τις βάσεις για νέα και ενδιαφέροντα δημόσια δρώμενα, ικανά να συνδυάζονται αποτελεσματικά με τις υπόλοιπες λειτουργίες μιας πόλης, διασυνδέοντας δηλαδή ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, διαδικασιών ή «καταστάσεων» που αναπτύσσονται σε περισσότερο ή λιγότερο κομβικά σημεία του αστικού χώρου. Επιπλέον, τονίζεται ότι η πλοκή αυτή θα πρέπει να παραμένει δομικά αυτο-εξελισσόμενη, δηλαδή τέτοια ώστε να προκαλεί τους συμμετέχοντες στην επινόηση νέων παιγνιακών μορφών, προς ένταξη στο πλαίσιο της ευρύτερης πλοκής, ως επέκτασηεμπλουτισμός του πεδίου αναφοράς και των τρόπων εκτύλιξής της, δίνοντας παράλληλα ώθηση προς μια κατεύθυνση αποδέσμευσής της από τον «κεντρικό σχεδιασμό». Τα κρυπτικά στοιχεία, ως συγκροτητικές παράμετροι των επιμέρους παιγνιωδών δοκιμασιών, μπορούν να εντάσσονται ως «κρυμμένα μηνύματα» ανάμεσα στις πολλαπλές «πτυχές» του αστικού πορώδους ή να υλοποιούνται μέσα από ήπιες, προσωρινές ή ημιμόνιμες, διαδραστικές κατασκευές, διαφόρων τύπων, λειτουργιών και κλιμάκων, οι οποίες θα μπορούν να διασπείρονται στρατηγικά, σε καίρια σημεία - περιοχές καθ’ όλο το εύρος του δικτύου δημόσιων χώρων του κέντρου (όπως υψώματααστικά παρατηρητήρια, πάρκα, αρχαιολογικοί χώροι, βασικές πλατείες, μουσεία και άλλα δημόσια κτίρια, αστικά δώματα, αλλά και τυχαία – κρυφά σημεία μέσα στην πόλη) ή και να τοποθετούνται κατά μήκος χαρακτηριστικών διαδρομών.
Οι κατασκευές αυτές, καθώς στην ουσία θα αποτελούν στοιχεία αστικού εξοπλισμού, θα μπορούν να εμφανίζονται - εισάγονται είτε ως πολυλειτουργικά «υποκατάστατα» ορισμένων από τα συμβατικής κατασκευής υφιστάμενα (όπως στάσεις ΜΜΜ, περίπτερα, info kiosk, καθιστικά, φανοστάτες, σηματοδότες, δοχεία απορριμμάτων κτλ.), είτε ως νέα τέτοια στοιχεία (όπως χάρτες ή μακέτες δημόσιων χώρων της πόλης σε διάφορες κλίμακες, ψηφιακοί πίνακες και δυναμικά διαγράμματα με πολλών ειδών πληροφορίες, συσκευές καταγραφής-μέτρησης κλιματικών συνθηκών και άλλα στοιχεία τοπο/επισήμανσης)352. Ο σχεδιασμός των στοιχείων αυτών θα όφειλε, συμπληρωματικά ως προς τα βασικά αρχιτεκτονικά κριτήρια (λειτουργικά, στατικά, βιοκλιματικά, αισθητικά, συμβολικά), να θέτει επιπλέον κρίσιμες συνθετικές παραμέτρους που θα αφορούν το ειδικό περιεχόμενο επιμέρους συνδυαστικών γρίφων (λογικών, αριθμητικών, μηχανολογικών, τοπολογικών, χωροαντιληπτικών, «συν-αισθητηριακών» κτλ).
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσε να προταθεί η απόδοση μέρους του ανά χείρας ερευνητικού υλικού, μέσω του παιχνιδιού περιπέτειας, στην ίδια την πόλη. Τα διαγράμματα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου παιγνιακού τύπου στο δίκτυο δημόσιων χώρων της πόλης της Αθήνας, με έμφαση στην περιοχή του κέντρου της. Ωστόσο, πριν από την παρουσίαση των εν λόγω «παιχνιδολογικών» διαγραμμάτων, για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης (και της μεθοδολογικής της σύνδεσης με τα υπόλοιπα τμήματα της έρευνας), κρίνεται σκόπιμη μια παράθεση ορισμένων χαρτογραφικών αποτυπώσεων που αποδίδουν συγκεντρωτικά μερικά από τα κύρια ερευνητικά συμπεράσματα (τα οποία μπορούν να εκληφθούν ως καταγραφή των επιμέρους ποιοτήτων του χώρου διεξαγωγής του ευρύτερου αστικού παιχνιδιού).