2610278371 Αχελώου 2 και Αώου, Πάτρα info@alearch.gr
hero image


ΕΡΓΟ:  «ΝΕΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΠΙ PILOTIS, ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ»                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός Κυμοθόης, Περιοχή "Αμπελόκηποι - Κάτω Συχαινά", Ο.Τ. 1821, Δήμου Πατρέων


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ.
Η μελέτη αφορά τριώροφο κτήριο κατοικιών έξι συνολικά διαμερισμάτων, σε pilotis, με τμήμα υπογείου, χωρίς πρόβλεψη επιπλέον μελλοντικών ορόφων. Η  κύρια χρήση σε Α` και B` όροφο είναι η κατοικία. Το ισόγειο διαμορφώνεται κυρίως ως ημιυπάθριος χώρος (pilotis), με 2 χώρους στάθμευσης, στον οποίο εντάσσεται ο χώρος κύριας εισόδου στο κλιμακοστάσιο. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και τμήμα Υπόγειου χώρου που περιλαμβάνει βοηθητικές χρήσεις (αποθήκες, μηχανοστάσιο κλπ.). Η κατακόρυφη επικοινωνία επιτυγχάνεται με εσωτερική κλίμακα και ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Η χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο υπαγορεύεται από το σχήμα και τις διαστάσεις του οικοπέδου, τη θέση των οικοδομών στα γειτνιάζοντα οικόπεδα (στη βόρια και δυτική του πλευρά), σε συνδυασμό με την επιδιωκώμενη θέα (προς τα νοτιοανατολικά), την επιθυμία αποφυγής δημιουργίας μεγάλης «τυφλής όψης» (με τήρηση απόστασης Δ και δ περιμετρικά των ορίων, αλλά και αιθρίου διαστάσεων ΔΧΔ για τον περιορισμό της βορινής μεσοτοιχίας), καθώς και την απαίτηση εξασφάλισης προσανατολισμού και γενικής διάταξης με καλή βιοκλιματική λειτουργία, η οποία θα ενισχυθεί μέσα από την ένταξη παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων (ηλ. θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά).

Αναλυτικά οι προς διαμόρφωση χώροι:
ΙΣΟΓΕΙΟ:  Αποτελείται από ημι-υπαίθριο χώρο πυλωτής (pilotis) επιφάνειας 192,07μ2, χώρους στάθμευσης δύο αυτοκινήτων επιφάνειας 30μ2 (P1 = P2 = 15μ2), καθώς και κοινόχρηστο κλειστό χώρο εισόδου (σε κλιμακοστάσιο, διάδρομο, ανελκυστήρα, μικρή αποθήκη και wc) επιφάνειας 39.77μ2. 

Α' ΟΡΟΦΟΣ: Αποτελείται από τρεις κατοικίες συνολικής επιφάνειας 191,60μ2. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: ένα διαμέρισμα τριών χώρων (τριάρι) επιφάνειας 92,62μ2 (με κουζίνα, τραπεζαρία, καθιστικό, δύο υπνοδωμάτια, λουτρό, αποθήκη και ιματιοθήκες), καθώς και δύο διαμερίσματα δύο χώρων (διάρια), επιφάνειας 49,21μ2 και 49,77μ2 (με κουζίνα-τραπεζαρία, καθιστικό, ένα υπνοδωμάτιο, λουτρό, αποθήκη – πλυσταριό και ιματιοθήκη). Επιπλέον περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο επιφάνειας 25.64μ2, ημιυπαίθριους χώρους 14,48μ2 και εξώστες 52,37μ2. 

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: Πανομοιότυπος με τον Α’ όροφο.

Στο Δώμα διαμορφώνεται απόληξη κλιμακοστασίου επιφάνειας 25.26μ2 και όγκου 65,68μ3 (Υ=2,60μ.). 

Το κλιμακοστάσιο φωτίζεται και αερίζεται επαρκώς μέσω κατάλληλων ανοιγμάτων - παραθύρων στην την πλαϊνή-βόρια όψη του κτηρίου, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου αιθρίου (πλάτους Δ x Δ).
Σε συνέχεια του όγκου της απόληξης κλιμακοστασίου διαμορφώνεται στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής, συνολικού ύψους 2,50μ. από την τελική στάθμη του δώματος. 

 

 


 


ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Δημητρίου 339, Σκιόεσσα (Βούντενη), ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 
Η μελέτη αφορά διώροφη οικοδομή δύο κατοικιών με υπόγειο χώρο βοηθητικών χρήσεων. 
Το Α’ επίπεδο περιλαμβάνει:
α) μια Κατοικία (Διαμέρισμα 2) επιφάνειας 52,55μ2 που αποτελείται από Καθιστικό, Κουζίνα, ένα Υπνοδωμάτια, ένα Λουτρό, αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π. και 
β) έναν Τμήμα Υπόγειου χώρου επιφάνειας 131,46μ2 με γενική λειτουργία Αποθήκης, με δυνατότητα στάθμευσης δύο αυτοκινήτων, στον οποίο προβλέπεται ένταξη ανελκυστήρα και λουτρού καθώς και διάδρομοι πρόσβασης σε αυτά. Ο υπόγειος χώρος φωτίζεται και αερίζεται επαρκώς και διαμπερώς μέσω κατάλληλων ανοιγμάτων - παραθύρων στη βορινή και τη νότια όψη του κτηρίου, τα οποία εφάπτονται στην οροφή ώστε να εκμεταλλεύονται τη διαφορά ύψους (80εκ.) από την τελική στάθμη του εδάφους. 

Το Β’ Επίπεδο - όροφος αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από μία Κατοικία επιφάνειας 132,60μ2 (Διαμέρισμα 1), με Ημιυπαίθριους Χώρους 35,83μ2, Εξώστες 14,52μ2 και έναν κλειστό εξώστη – έρκερ 1,02μ2 (στον οποίο εντάσσεται το τζάκι). Το Διαμέρισμα αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, τρία Υπνοδωμάτια, δύο λουτρά κλπ. βοηθητικούς χώρους. 

Το Δώμα είναι προσβάσιμο μέσω μεταλλικής κλίμακας εξωτερικά του κτιρίου και σε αυτό προβλέπεται εγκατάσταση μηχανολογικών στοιχείων όπως ηλιακοί θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητες, ενώ στο μέλλον προβλέπεται και η ένταξη μεταλλικής κατασκευής για την ανάρτηση φωτοβολταϊκών πάνελ.
 
Αφετηρία μέτρησης του ύψους (0,00μ.) αποτελεί η στάθμη δαπέδου του Ισογείου, η οποία βρίσκεται σε ύψος +98,00μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Χωροθέτηση κατασκευής 
Βασικά κριτήρια για την χωροθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο είναι α) η επίτευξη της μέγιστης δυνατής βιοκλιματικής του λειτουργίας, με την εκμετάλλευση του σωστού προσανατολισμού προς τη μεσημβρία (σε απόλυτη ταύτιση με τον άξονα Βορρά – Νότου), σε συνδυασμό με β) την πολύ καλή θέα προς τον θαλάσσιο ορίζοντα (Πατραϊκός κόλπος) και προς το βουνό (Παναχαϊκό) από τους χώρους ημέρας των κατοικιών. Για την επιδίωξη των παραπάνω στόχων συμβάλει και η ευνοϊκή σχέση του οικοπέδου με τον βασικό δρόμο πρόσβασης σε αυτό. Η σχετικά ήπια κλίση του οικοπέδου - κατά την διαμήκη διάστασή του - επιτρέπει την ομαλή προσπέλαση-πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) και στις δύο κατοικίες (με ανεξάρτητες εισόδους από διαφορετικά σημεία του δρόμου, χωρίς καν να απαιτηθούν ράμπες ανόδου). 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
Το φυσικό πρανές του οικοπέδου θα αναδιαμορφωθεί περιμετρικά της οικοδομής, σε τέσσερα οριζόντια επίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους που δεν θα ξεπερνάει το ενάμιση μέτρο. Οι αναληματικοί τοίχοι των επιπέδων θα είναι από λιθοδέματα (αργολιθιά) η ξύλινα κορμοδέματα. Η επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων θα γίνεται με βαθμίδες από σκυρόδεμα, ανθεκτικό ξύλο ή άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό, ενσωματωμένες στο χώμα. Οι διάδρομοι επικοινωνίας στο χωμάτινο τμήμα του ακαλύπτου, θα διαμορφώνονται γενικά με λίθινες σχιστόπλακες σε απλή εναπόθεση στο χώμα. Η περίφραξη θα είναι με έγχρωμο μεταλλικό πλέγμα (γαλβανιζέ) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πυκνή φύτευση αναρριχόμενου φυτού, με την ανάπτυξη του οποίου θα εξασφαλίζεται ιδιωτικότητα στο εσωτερικό του οικοπέδου.